Välkommen till SPHK – Västra

Västras distrikt är vilande!

Det finns i dagsläget ingen styrelse i Västra distriktet.
Därför ligger det vilande tills några vill dra igång verksamheten igen.

Ni som vill diskutera detta ta kontakt med ordförande i SPHK.

Ni som bor i västra och behöver licens kontakta kassör i SPHK.

E-post Ordförande
E-post kassör