Uppdaterad info om Corona – från SKK!

Med anledning av kommande skärpta regler för folksamlingar
Statsministern har aviserat en skärpning av förordningen om förbud mot att hålla
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta (8) deltagare
att gälla från och med tisdagen den 24 november 2020. Utgångspunkten är att den
föreslagna begräsningen inte ska gälla längre än fyra veckor. Om situationen inte har
förbättrats kommer restriktionerna att behöva förlängas över jul och nyår.
Förslaget motiveras med att smittspridningen av covid-19 under hösten har ökat
kraftigt och läget i Sverige nu är mycket allvarligt. Förordningen om förbud mot att
hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har varit och är
fortfarande ett viktigt verktyg för att motverka spridningen av det virus som orsakar
covid-19. Möjligheten att anordna allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar ska därför begränsas ytterligare.
Det innebär att all verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta
personer ställs in från och med den 24 november till och med den 31 december 2020.
I antalet åtta räknas även funktionärer in.
Svenska Kennelklubben
Ulf Uddman