Styrelsen

Styrelse verksamhetsår 2021 – 2022

Ordförande

Wendy Ydstörm
E-post Ordförande Södra (klicka på länken)

Vice Ordförande

Szilvia Siba

E-post Vice ordförande Södra (klicka på länken)

Sekreterare
Jessie Davidsson
E-post Sekreterare Södra (klicka på länken)

Kassör

Gerda Nihlén Petterson
072-44 92 374
E-post Kassör Södra (klicka på länken)

Ledamot

Jonas Dragemark

Ledamot

Emily Backman

Webbansvarig

Emily Backman

 

 

Revisor

Mari Karlsson
Anneli Jönsson

Revisor Suppleant

Kenneth Svensson
Eva lindberg

Valberedning

Sammankallande Christina Bjerstedt-Ohlsson E-post Valberedning Sammankallande (klicka på länken)
Catrin Paulsson