Kallelse till Årsmöte 14/4-21 18:30

Kallelse till Årsmöte för att avhandla 2019 och 2020 för Sphk Södra

Onsdag den 14 april kl 18:30 digitalt via Teams

Länk och information till Årsmötet kommer att läggas upp på hemsidan lite senare då det ej är klart ännu.

På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar. Alla handlingar finns tillgängliga hos sekreterare/ordförande från 2021-03-31

Välkomna  önskar styrelsen!

För handlingar kontakta: Ankie Laúrsen 070-8558912 ordforande.s@sphk.se