Funktionärer

Utställningskommitté

Sammankallande Cecilia Almén 0763-45 69 30
Marita Pettersson
Catrin Paulsson

Tävlingskommitté

Sammankallande Niklas Strumbecker 0768-78 69 33 niklas.strumbecker(snabelA)gmail.com
Sverker Björk
Andreas Frisk

Aktivitetskommitté

Sammankallande Birgitta Jöneros birgitta.joneros(snabelA)gmail.com
Cecilia Almén

Ungdomsansvarig

Niklas Strumbecker
0768-78 69 33
niklas.strumbecker(snabelA)gmail.com

Materialansvarig

Kommittéerna ansvarar för de material som tillhör respektive kommitté