Årsmöte 2017

(Inlägg från 2017-03-14)

Årsmöte 2017

Kallelse till årsmöte för SPHK Södra.
Lördagen den 1 April 2017 kl 17:00 i samband med Hapimagdraget.
Mötet kommer att hållas i ett större tält på tävlingsplatsen.
Motioner ska skickas till SPHK Södras sekreterare – skriftligen.
Catrin Paulsson
Nygårdsvägen 114-0 Ekeliden
231 91 Trelleborg
e-post paulssonc@hotmail.com

Varmt välkomna! Styrelsen