Rasklubbens årsmöte på Polardistans

SPHKs rasklubb för siberian husky kommer att ha sitt årsmöte  2020 i samband med Polardistans under v. 10 i Särna. Tid och plats meddelas senare.

Förutom ordinarie ärenden kommer även förslag till reviderade meriteringsregler att behandlas.

Rasklubben saknar fortfarande valberedning och har tillfrågat ett antal tilltänkta men har ännu bara en person som förslag. För dig som vill engagera dig och påverka klubbens inriktning är valberedningen ett spännande uppdrag som handlar om att hitta fram förslag på nya styrelsemedlemmar som kan vara med och föra rasen framåt!

Motioner och förslag till representanter i valberedningen skickas till sekreterare.sh@sphk.se