Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte med SPHKs rasklubb för siberian husky

Lördagen den 9 april 2022 i Orsa i samband med Gävle-Dalas utställning med reservation för eventuella restriktioner på grund av Covid. Tid och lokal meddelas senare.

Motioner ska vara rasklubbens sekreterare Agneta Nilsson Hörnlund, Sandbäcken 1, 542 91 Torsö (e-post: sekreterare.sh@sphk.se) tillhandasenast 4 veckor före årsmötet.

Välkomna!

Styrelsen