Inbjudan till årsmöte – nu med handlingar!

SPHKs rasklubb för siberian husky bjuder in medlemmar till årsmöte måndagen den 2 mars klockan 17.00 i Aulan på Buskowius skola i Särna. 

Dagordning

Verksamhetsberattelse 2019 for SPHKs rasklubb for Siberian Husky

Resultat 2019

Balansrapport 2019

Verksamhetsplan 2020 for SPHKs rasklubb for Siberian Husky

Rambudget 2020

Remiss om nya meriteringsregler