Förenklat Digitalt Årsmöte 2021

Samtliga medlemmar kallas härmed till SPHKs rasklubb för siberian huskys årsmöte den 28 maj 2021.

Mötet genomförs på distans som ”digitalt förenklat årsmöte” och pågår under tre dagar. Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster. Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och i de bifogade dokumenten ”instruktion för mötesdeltagare” samt ”arbetsordning” för mötet.

Klicka på länkarna nedan för att läsa dokumenten

Då årsmötet behandlar 2 år finns dokument för båda åren uppdelat under respektive rubrik

HANDLINGAR FÖR 2021

Kallelse digitalt förenklat årsmöte
Guide för mötesdeltagare vid digitalt förenklat årsmöte
Arbetsordning digitalt årsmöte
Resultat och balansrapport 2020
Rambudget 2021
Revisionsberättelse 2020 gällande rasklubben för Siberian husky
Verksamhetsberättelse 2020 för SPHKs rasklubb för Siberian Husky
Verksamhetsplan 2021 for SPHKs rasklubb för Siberian Husky

Valberedningens förslag till årsmötet för siberian husky 2021

HANDLINGAR FÖR 2020

Resultat 2019
Balansrapport 2019
Rambudget 2020
Revisionsberättelse samt resultat och balans 2019
Verksamhetsberättelse 2019 för SPHKs rasklubb för Siberian Husky
Verksamhetsplan 2020 för SPHKs rasklubb för Siberian Husky