Uppfödare

Uppfödare som vill vara med på Uppfödarlistan och Valpförmedlingen på hemsidan för SPHK’s rasklubb för samojed är naturligtvis först och främst är medlem i rasklubben samt förbinder sig att:· Följa SPHK’s målsättningar och stadgar · Följa SKK’s grundregler · Sträva efter att följa angivna rekommendationer i RAS · På sin … Fortsätt läsa Uppfödare