Uppfödare

Uppfödare som vill vara med på Uppfödarlistan och Valpförmedlingen på hemsidan för SPHKs rasklubb för Samojedhund är naturligtvis först och främst är medlem i rasklubben samt förbinder sig att:· Följa SPHKs målsättningar och stadgar · Följa SKKs grundregler · Sträva efter att följa angivna rekommendationer i RAS · På sin … Fortsätt läsa Uppfödare