Samojedernas vintersamling, FURUDAL 2023

Furudal 2023. Varmt välkomna till samojedernas vintersamling 2023! A warm welcome to the Samoyeds’ winter gathering 2023! Klicka på länken för vidare info.Injudan-Furudal-2023.docx Click on the link for further info.inbjudanfurudal2023_engelska