Parningsannonser

_________________________________________________________________________________________

 

Parning har ägt rum mellan:

 

Blåtassen Echinacea Eccentric SE57498/2018 HD A ögon UA.

Samochas Taima of Kaaice SE57683/2018 HD B Ögon UA.

För kontakt/info:

Uppfödare: Karin Lundwall

Mailadress 

Hemsida

 

_________________________________________________________________________________________