Information valphänvisning

Uppfödare som vill vara med på Uppfödarlistan och Valpförmedlingen på hemsidan för SPHK’s rasklubb för samojed är naturligtvis först och främst är medlem i rasklubben samt förbinder sig att:

  • Följa SPHK’s målsättningar och stadgar
  • Följa SKK’s grundregler
  • Sträva efter att följa angivna rekommendationer i RAS
  • På sin hemsida (om man har någon) länka till SPHK’s rasklubb för Samojed
  • Bör förmedla 2 ex. av Polarhunden gratis till nya valpköpare
    (Via ”medlemsansvarig i SPHK”)
  • Följa rasklubbens rekommendationer för uppfödningsetik
  • Aktivt delta i rasklubbens uppfödarträffar minst vartannat år, helst genom egen närvaro men kan också genomföras via telefonkontakt eller motsvarande under mötet.
  • För att få valpförmedling måste man stå med på uppfödarlistan (om man har kennelnamn)

Viktig information angående Ögonlysning:

Fr.o.m. 170101 är det nya ögonlysningsregler som gäller för att få valpförmedling och för att följa RAS. Det som gäller är: Att man skall ögonlysa hunden tidigast vid 18 månaders ålder och sedan med ca 2 års mellanrum och när hunden är ögonlyst två ggr med minst 2 års mellanrum behöver den inte ögonlysas mer. Gäller både hanar och tikar. Ögonlysningsresultatet skall vara utan anmärkning eller det som klassas som inte ärftligt.

Planerad kull

Anmäl din planerade parning via denna länk. Vid anmäld parning tas annonsen bort 7 dagar efter beräknat födelsedatum och uppfödaren skickar istället in den nya blanketten om född kull.

Född kull

Vid anmäld parning tas annonsen bort 7 dagar efter beräknat födelsedatum och uppfödaren skickar istället in den nya blanketten om född kull.

När kullen blivit 10 veckor utgår den ur hänvisningen. Om uppfödaren har någon eller några valpar kvar måste uppfödaren själv anmäla på nytt. I det fallet räcker det med ett telefonsamtal/mail och annonsen kommer att ligga kvar i ytterligare tre veckor.
Glöm inte att meddela valpförmedlingen när alla valpar är tingade/sålda så att annonsen kan tas bort.

Omplacering

Anmäl din omplacering via denna länk. Även omplaceringar ligger på hemsidan i 10 veckor,vill man ha den längre måste det anmälas på nytt igen.

Vid frågor kontakta våran valpförmedlare:
Isabell Karlsson Rydell
E-post: valpformedling.sam@sphk.se