Förenklat Digitalt Årsmöte 28/5 2021

Alla medlemmar i SPHK-samojed kallas nu till årsmöte den 28/5.
I år genomförs mötet på distans som ett sk ” digitalt förenklat årsmöte” . Mötet pågår i 3 dagar med start 28/5 kl. 9:00 och avslutas 30/5 kl. 22:00
 
För att kunna delta i årsmötet är det viktigt att vi har din aktuella mailadress, ta kontakt med SKK medlemsservice via medlem@skk.se om du vill ändra eller registrera din mailadress. 
 

Varmt välkomna!

Klicka på någon av länkarna i texten (årsmöte, digitalt förenklat årsmöte) för att komma till sidan med information om det Digitala förenklade årsmötet