Program

Program Polardistans 2022

PROGRAMMET ÄR PRELIMINÄRT.

Vi följer utvecklingen av Covid-19 noggrann och kommer att anpassa programmet efter Folkehälsomyndighetens gällande rekommendationer. 

  • Veterinärbesiktning av hundar och kontroll av obligatorisk utrustning görs efter det att föraren har registrerat sig i sekretariatet.
  • Vägning av foder (nödproviant) görs innan start av föraren. Fodret ska fraktas i förseglad påse och kontrolleras av domaren efter målgång.

Lördag den 26 februari

Tävlingsledning, veterinärer och funktionärer på plats i Särna under dagen.

Kl. 15:00 Veterinär- och veterinärsassistentmöte.
Plats: Övre våningen i gula huset vid infarten till Särna camping.

Kl. 19:00 Funktionärsmöte.
Plats: Aulan, Buskowiusskolan, Särna.

Söndag den 27 februari

Kl. 10:00 – 17:00 Sekretariatet öppet för registrering.
Plats: Övre våningen i gula huset vid infarten till Särna camping.

Spannen som starter på måndagen prioriteras, men vi ser gärna att de spann som finns på plats i Särna trakten men har start på tisdagen kommer för besiktning.

Kl. 17:00 Sista tid för anmälan till veterinärbesiktning och utrustningskontroll.

Kl. 18:30-19:30 Obligatorisk förar- och handlermöte för pulka 300 km och pulka 160 km.
Plats: Aulan, Buskowiusskolan, Särna. 

Måndag den 28 februari

Kl. 07:00-10:00 Frukost för deltagare med start på måndagen.
Plats: Lena’s bar & kök, Särna camping.

Kl. 10:00 Start för pulka 300 km.

Kl. 12:00 Start för pulka 160 km.
Plats: Särnasjön. 

Kl. 10:00 – 17:00 Sekretariatet öppet för registrering.
Plats: Övre våningen i gula huset vid infarten till Särna camping.

Kl. 18:00-19:00 Obligatorisk förar- och handlermöte RNB1 släde 160 km och RNB2 släde 160 km.
Plats: Aulan, Buskowiusskolan, Särna. 

Kl. 19:30-20:30 Obligatorisk förar- och handlermöte för RNB2 släde 300 km.
Plats: Aulan, Buskowiusskolan, Särna. 

Tisdag den 1 mars

Kl. 07:00-10:00 Frukost för deltagare RNB1 och RNB2 släde160 km.

Kl. 10:00 – 17:00 Sekretariatet öppet för registrering.
Plats: Övre våningen i gula huset vid infarten till Särna camping.

Kl. 11:00-14:00 Lunch för deltagarna RNB2 släde 300 km.
Plats: Lena’s bar & kök, Särna camping.

Målgång för 160 km pulka förväntas under förmiddagen.

Kl. 10:00 Start för RNB1 släde 160 km. 

Kl. 12:00 Start för RNB2 släde 160 km.

Kl. 14:00 Start för RNB2 släde 300 km.

Plats: Särnasjön. 

Kl. 18:00-19.00 Obligatorisk förar- och handlermöte RNB1 släde 8- och 12-spann 300 km.
Plats: Aulan, Buskowiusskolan, Särna. 

Kl. 19:30-20:30 Obligatorisk förar- och handlermöte för Open släde 8- och 12-spann 300 km.
Plats: Aulan, Buskowiusskolan, Särna. 

Första RNB1 släde 160 km förväntas i mål vid midnatt.  

Onsdag den 2 mars

Tidig morgon förväntas de första RNB2 släde 160 km i mål.

Kl. 06:00-10:00 Frukost för deltagare RNB1 släde 300 km.

Kl. 11:00-14:00 Lunch för deltagare Open släde 300 km.

Plats: Lena’s bar & kök, Särna camping.

Kl. 09:00 Start för RNB1 släde 12-spann 300 km 

Kl. 11:00 Start för RNB1 släde 8-spann 300 km. 

Kl. 17:00 Start för Open släde 12-spann 300 km.

Kl. 18:00 Start för Open släde 8-spann 300 km

Plats: Särnasjön. 

Kl. 10:00 – 20:00 Sekretariatet öppet.
Plats: Övre våningen i gula huset vid infarten till Särna camping.

Första 300 km pulka förväntas i mål under eftermiddagen.

Torsdag den 3 mars

Första RNB2 släde 300 km förväntas i mål under morgonen.

Fram mot kvällen förväntas de första RNB1 släde 8- och 12-spannen 300 km samt de första Open släde 8- och 12-spannen 300 km komma i mål.

Fortsatta målgångar under dygnet.

Fredag den 4 mars

Kl. 04:00 stängs checkpointen.

Kl. 13:00 Sista tid för målgång.

Kl. 13:00 Musher lunch (utomhus).
Plats: Vid målområdet.

Kl. 18:00 Grönlandskaffe.
Plats: Balkongen på Särna camping (utomhus).


Kl. 19:00 Bankett med prisutdelning.
Plats: Aulan, Buskowiusskolan, Särna.

Lördag den 5 mars

För funktionärer står det ”Stängning av årets event” på programmet.

Kl. 19:00 Funktionärs middag.
Plats: Lena’s bar & kök, Särna camping.

Söndag den 6 mars

Hemfärd