Hundhållning

Arrangören av Polardistans lägger stor vikt vid att alla ska ta väl hand om sina hundar samt följa regler och krav från myndigheter. Även om det är en krävande tävling får det aldrig kompromissas med hundhållningen.

Arrangören av Polardistans sätter hundarna och förarnas säkerhet främst och detta är ett arbete som alla hjälps åt med. För att tillgodose detta följer vi de regelverk som finns, samt även nedanstående punkter.  

Före start: 

 • Alla hundar måste vara chipmärkta. 
 • Alla hundar ska vara vaccinerade.
 • För hundar äldre än 10 år skall veterinärintyg från egen veterinär uppvisas, ej äldre än 10 dagar innan start. Hunden ska även godkännas av tävlingsveterinären för att få starta. 
 • Veterinärbesiktning av alla hundar. 
 • Närvaro vid det obligatoriska förar-/handlermötet där hundhållningen poängteras. 
 • Kontroll av nödproviant och sockor till hundarna. 
 • Kontroll av den obligatoriska utrustningen. 
 • Vid start och mål finns en uppvärmd plats för dopingkontroll och vård av hundar. 

Under loppet: 

 • Kontroll av hundar på checkpoint. 
 • Veterinär finns tillgänglig dygnet runt under hela tävlingen. 
 • Skoter och räddningskälke finns standby på checkpoint för hämtning av skada hund/förare. 
 • På checkpoint finns en uppvärmd plats för omhändertagande av hundar. 
 • Behöver en hund ställas av ansvarar funktionärerna på checkpointen för att hunden blir kontrollerad av en veterinär. 
 • Föraren/handlern får råd av veterinär för alla avställda hundar. 
 • Det är handlerns ansvar att transportera hem avställda hundar från checkpoints. 
 • Domare som övervakar hundhållningen. 
 • PD300 två obligatoriska veterinärkontroller på checkpoint.
 • PD160 en obligatorisk veterinärkontroll på checkpoint.

Efter målgång: 

 • Veterinärkontroll av alla hundar. 
 • Pris för bästa hundhållning på båda tävlingarna 
 • Vid start och mål finns en uppvärmd plats för dopingkontroll och vård av hundar. 

VACCINATION  

Chefsveterinären och arrangörerna för Polardistans har beslutat att tävlingen kommer följa EUs regler samt Jordbruksverkets och SKKs bestämmelser gällande förflyttning av hundar. 

Efter konsultation med veterinärer lokalt bedöms risken för spridning av smittsamma hundsjukdomar i vintertemperaturer och på området där Polardistans genomförs som ringa. Obligatoriska och rekommenderade vaccinationer gäller enligt följande för Polardistans: 

 1. Vaccination mot rabies är obligatoriskt för alla hundar från länder utom Sverige och Norge. Rabiesvaccinationen måste göras efter att hunden är micro-chippad. Utländska hundar (norska undantaget) ska ha blivit vaccinerade minst 21 dagar innan de kommer till Sverige.
  Boostervaccinationer för rabies kräver ingen väntetid såvida den tidigare rabiesvaccinationen inte gått ut.  

  Hundar som saknar giltig vaccination (enligt EU pass och specifikationer från tillverkaren av vaccinet) får inte deltaga i tävlingen.  Vaccinet måste vara godkänt i hundens hemland och kan därför ha en giltighetstid som skiljer sig från land till land. Giltighetstiden specificeras i hundens pass. 

 1. Vaccination mot valpsjuka är obligatorisk för alla hundar och gäller, efter att åtminstone en booster har gjorts under en 2-3 veckors period, tills utgångsdatum av den senaste boostern. (som specificerat av vaccinets tillverkare och angivet i hundens pass eller i en av veterinär utfärdad vaccinationsbok).
  Den senaste vaccinationen mot valpsjuka måste vara gjord minst 14 dagar före tävlingen. 
 1. Vaccination mot Leptospiros är ej obligatorisk men rekommenderas. 
 2. Vaccinationer mot Parvovirus infektion, Canine hepatit, Parainluenza och Kennelhosta (mot Parainfluenza virus + Bordetella  bronchiseptica) är ej obligatoriska men rekommenderas starkt. 

För en smidig passage över den svenska gränsen och vid registrering av hundar i sekretariatet till Polardistans uppmanar vi deltagarna att, i god tid före avfärd från hemlandet, konsultera sin veterinär avseende vaccinationernas giltighet. 

DOPING OCH MEDICINER 

Det är förarens ansvar att följa de regler som gäller för doping och medicinering av hund. Regelbrott innebär diskvalificering. Tävlingen följer det svenska dopingreglementet.

OBS: Det svenska dopingreglementet är hårdare än IFSS regelverket.

Draghundsportsförbundet
Jordbruksverket (Nya föreskrifter för träning och tävling med hund)
SKK
RF

HUND I BIL 

Hundar som under tävlingen tas in i bil/husbil/husvagn/, hundsläpp/box, hus eller liknande får inte fortsätta tävlingen.

DÖD HUND  

Om en hund dör under tävlingen ska den transporteras till checkpoint/mål. Hunden skall transporteras i släden och måste vara övertäckt vid ankomst till checkpoint/mål. Föraren ska vid ankomsten kontakta veterinär eller tävlingsledning. Om möjligt ska föraren eller dennes handler förvarna veterinär eller tävlingsledaren om att en hund har dött. Om möjligt kan hunden hämtas upp på avtalad plats. Föraren kan fortsätta tävlingen om en första kontroll visar att hunden har dött av andra orsaker än vanvård. 

FÖRARE ÄR OCKSÅ INFÖRSTÅDDA MED: 

 • Alla hundar måste vara ID-märkta med en mikrochip som måste vara 15 siffror och ISO 11784/11785 kompatibel. 
 • Om din hunds mikrochip inte är ISO-kompatibel, kan du antingen ta med din egen mikrochipskanner eller fråga din veterinär att ge din hund ett kompatibelt mikrochip före loppet. 
 • Om din hund har 2 mikrochips måste antalet och implantatdatumen för båda mikrochippen dokumenteras i hundens EU-pass eller i “Vaccinationshäftet” som utfärdats av en veterinär.
 • Hundar som passerar gränsen för att komma in i Sverige och tävla på Polardistans måste ha ett giltigt EU-pass för husdjur och måste anmälas till tullen. 
 • Hundar som är födda och alltid har bott i Sverige kan ha en giltig “vaccinationsbok” (utfärdad av en veterinär) istället för EU-pass.
 • Hundar som reser från ett EU-land som inte utfärdar pass måste resa med blankett E9.207. 
 • Behandling mot dvärgbandmask krävs inte när man kommer in i Sverige från något land, men hundar som kommer in i eller återvänder till Norge efter Polardistans måste behandlas av en veterinär inom de senaste 24-120 timmarna för att passera den norska gränsen och behandlingen måste dokumenteras i hundens EU-pass. 
 • Polardistans erbjuder kostnadsfri attestering i passen för deltagande hundar under förutsättning att föraren själv tillhandahåller avmaskningsmedel. I dagsläget finns inget apotek i Särna, endast ett apoteksombud på Konsum med begränsat sortiment. Vi rekommenderar därför att avmaskningsmedel tas med hemifrån. 

Jordbruksverket