MERITERING ALLA RNB SPANN

Polardistans kommer vara en meriterande tävling för alla de polara raserna:
alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund och siberian husky. 

Dragprov/distans 

PD160:
DP20+ Siberian husky
DP100+ Alaskan malamute, grönlandshund och samojedhund. 

PD300:
DP250+ Alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund och siberian husky

Meriteringsblankett och stamtavlor 

  • Alla deltagande RNB-spann måste lämna in meriteringsblankett. Detta är ett krav från  Svenska Kennelklubben (SKK). 
  • Utländska förare ska skanna (ej foto) sina originalstamtavlor ALLA tänkbara  tävlingshundar och skicka dem till anmalan@polardistans.se . Detta ska göras när du  har mottagit bekräftelse på att din anmälan till Polardistans 2022 är godkänd. Genom att skicka stamtavlorna snarast ökar förutsättningarna att arrangören får korrekta  stamtavlor i god tid innan tävlingen. Arrangören skickar dem sedan till SKK för  godkännande. 
  • Alla skannade stamtavlor ska vara av bra kvalité och sparas i pdf-format. Vänligen  skanna en stamtavla per fil. 
  • Om en utländsk hund delägs av en person boende i Sverige, måste hunden vara  omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång. 
  • Ifylld och underskriven meriteringsblankett lämnas till arrangören i sekretariatet i  samband med registreringen före start. 
  • Meriteringsblanketten bör vara dataskriven och vi vill ha in 2 exemplar. Vid icke korrekt ifylld meriteringsblankett eller inkorrekta stamtavlor har du inte rätt att starta Polardistans. 

Tack för ditt samarbete! 

Länk till meriteringsblanketten finns bland annat här.

Dictionary and directions 

– how to fill in the Swedish Working Dog Test Form

Swedish  English
Förare  Musher
Adress  Address
Land  Country 
Mobil nr.  Mobile phone number
Hem nr.  Home phone number
Tävling  Race: Polardistans
Ort  Place: Särna
Arrangör  Organizer: SPHK
Startdatum  Starting date
Antal dagar/heat  Number of days/heats: 1
Provtyp Type of working dog test: 

160 km: 

DP 100+ alaskan malamute, greenland dog and samoyeds. DP20+ siberian husky. 

300 km:  

DP250+ alaskan malamute, greenland dog, samoyeds and  siberian husky.

Slädhundstil  Nome style
Pulkastil  Pulka style
Klass  Class: Volunteer in the secretariat will fill in this!
Distans  Distance: 160 or 300 
Dragvikt  Weight: Don’t need to be filled for Polardistans
Rasförkortning Shortening for the breed: 

AM =alaskan malamute 

G =greenland dog 

S = samoyed  

SH = siberian husky

Ras  Breed: use the shortening above for the breed
Nationalitetsbeteckning  Nationality of the dog (same as on the pedigree)
Registreringsnummer  Registration number (without nationality letter/s)
Hundens NAMN  The dog’s ENTIRE pedigree name

 

ID-märkning/Chipnr  Microchip number
Underskift av föraren  Musher’s signature 

(form not valid without signature!)