Hundhållning

 

HUNDHÅLLNINGSPOLICY 

Arrangören av Polardistans lägger stor vikt vid att alla ska ta väl hand om sina hundar samt följa regler och krav från myndigheter.
Även om det är en krävande tävling får det aldrig kompromissas med hundhållningen. 

Arrangören av Polardistans sätter hundarna och förarnas säkerhet främst och detta är ett arbete som alla hjälps åt med. För att tillgodose detta följer vi de regelverk som finns, samt även nedanstående punkter.  

Före start: 

 • ska alla hundar vara chipmärkta. 
 • ska alla hundar vara vaccinerade.
 • ska ägaren/föraren för hundar äldre än 10 år kunna uppvisa ett veterinärintyg. Veterinärintyget får ej vara äldre än 10 dagar. Hunden ska även godkännas av tävlingsveterinären för att få starta. 
 • alla hundar veterinärbesiktas. 
 • krävs närvaro vid det obligatoriska förar-/handlermötet där hundhållningen poängteras. 
 • ska kontroll av nödproviant och sockor till hundarna ha utförts av arrangören.
 • ska kontroll av den obligatoriska utrustningen ha utförts av arrangören. 
 • för dopingkontroll och vård av hundar finns en uppvärmd plats vid start och mål. 

Under loppet: 

 • genomförs kontroll av hundar på checkpoint. 
 • finns veterinär tillgänglig dygnet runt under hela tävlingen. 
 • finns skoter och räddningskälke standby på checkpoint för hämtning av skadad hund/förare. 
 • finns, på checkpoint, en uppvärmd plats för omhändertagande av hundar. 
 • behöver en hund ställas av ansvarar funktionärerna på checkpointen för att hunden blir kontrollerad av en veterinär. 
 • får föraren/handlern råd av veterinär för alla avställda hundar. 
 • ansvarar handlerns för att transportera hem avställda hundar från checkpoints. 
 • finns domare som övervakar hundhållningen. 
 • har PD300 två obligatoriska veterinärkontroller på checkpoint.
 • har PD160 ett obligatoriskt stopp med veterinärkontroll på checkpoint.

Efter målgång: 

 • sker veterinärkontroll av alla hundar. 
 • utdelas pris för bästa hundhållning på båda tävlingarna. 
 • för dopingkontroll och vård av hundar finns en uppvärmd plats vid start och mål. 

DOPING OCH MEDICINER 
Det är förarens ansvar att följa de regler som gäller för doping och medicinering av hund. Regelbrott innebär diskvalificering. Tävlingen följer det svenska dopingreglementet.

OBS: Det svenska dopingreglementet är hårdare än IFSS regelverket.

Draghundsportsförbundet

Jordbruksverket (Föreskrifter för träning och tävling med hund)

SKK

RF

HUND I BIL 
Hundar som under tävlingen tas in i bil/husbil/husvagn/, hundsläp/box, hus eller liknande får inte fortsätta tävlingen.

DÖD HUND  
Om en hund dör under tävlingen ska den transporteras till checkpoint/mål. Hunden skall transporteras i släden och måste vara övertäckt vid ankomst till checkpoint/mål. Föraren ska vid ankomsten kontakta veterinär eller tävlingsledning. Om möjligt ska föraren eller dennes handler förvarna veterinär eller tävlingsledaren om att en hund har dött. Om möjligt kan hunden hämtas upp på avtalad plats. Föraren kan fortsätta tävlingen om en första kontroll visar att hunden har dött av andra orsaker än vanvård.

FÖRARE ÄR OCKSÅ INFÖRSTÅDDA MED: 

 • Alla hundar måste vara ID-märkta med ett mikrochip som måste vara 15 siffror och ISO 11784/11785 kompatibel.
 • Om din hunds mikrochip inte är ISO-kompatibel, kan du antingen ta med din egen mikrochip skanner eller be din veterinär att ge din hund ett kompatibelt mikrochip före loppet.
 • Om din hund har 2 mikrochip måste antalet och implantat datum för båda mikrochip dokumenteras i hundens EU-pass eller i “Vaccinationshäftet” som utfärdats av en veterinär.
 • Hundar som passerar gränsen för att komma in i Sverige och tävla på Polardistans måste ha ett giltigt EU-pass för husdjur och måste anmälas till tullen.
 • Hundar som är födda och alltid har bott i Sverige kan ha en giltig “vaccinationsbok” (utfärdad av en veterinär) istället för EU-pass.
 • Hundar som reser från ett EU-land som inte utfärdar pass måste resa med blankett E9.207.
 • Behandling mot dvärgbandmask krävs inte när man kommer in i Sverige från något land, men hundar som kommer in i eller återvänder till Norge efter Polardistans måste behandlas av en veterinär inom de senaste 24-120 timmarna för att passera den norska gränsen och behandlingen måste dokumenteras i hundens EU-pass.
 • Polardistans erbjuder kostnadsfri attestering i passen för deltagande hundar under förutsättning att föraren själv tillhandahåller avmaskningsmedel. I dagsläget finns inget apotek i Särna, endast ett apoteksombud på Konsum med begränsat sortiment. Vi rekommenderar därför att avmaskningsmedel tas med hemifrån. 

Jordbruksverket