Styrelse

Styrelsen

Ordförande

Victoria Ryytty, Gällivare
E-post Ordförande

Vice ordförande

 

Sekreterare

Olga Widén, Boden
E-post Sekreterare

Kassör

Elisabeth Lönnberg, Piteå

Ledamot

Emma Marklund, Antnäs

Ledamot/Utställningsansvarig

Elina Wanhatalo, Aapua

Suppleant

Anna Westerlund, Piteå

Suppleant

Kim Jensen,

Revisor

 

Valberedning

Vakant