Kallelse till Svenska Polarhundklubbens årsmöte 2021

Samtliga medlemmar kallas härmed till Svenska Polarhundklubbens årsmöte den 16 juni 2021.

Mötet genomförs på distans som ” digitalt förenklat årsmöte” och pågår under tre dagar. Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster. Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och  dokumenten instruktion för mötesdeltagare” samt ”arbetsordning” för mötet, finns på SPHK hemsida.

Deltagande vid mötet är endast möjlig för medlemmar som haft ett gällande medlemskap den 31 maj och har korrekt mejladress registrerad hos klubben. Om du vill registrera eller ändra din mejladress hos klubben – ta kontakt med Christina Bjerstedt Ohlsson via medlem@sphk.se

Samtliga medlemmar som uppfyller ovan kriterier kommer före mötets öppnande att få en inbjudan att delta skickad till sin e-postadress. Läs mer om hur du deltar i bifogad ”instruktion för mötesdeltagare”

Rambudget

Till den här kallelsen bifogas styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår. Om du önskar ändring av rambudgeten ska du ta kontakt med klubbens revisorer Jan Olof Högström, Marie Karlsson som har behörighet att lämna ett alternativt förslag. Du når revisorerna via framakad@gmail.com

Val

Valbar till förtroendepost är endast den som nominerats senast fem dagar till mötet. Nominering av personer sker till valberedningen och ska innehålla:

  • Namn på den nominerade
  • Den postnomineringen avser
  • Kontaktuppgifter till den nominerade

 

Person kan endast nomineras till en post av följande:

  1. Justeringsperson
  2. Ordförande
  3. Styrelseledamot
  4. Suppleant
  5. Revisor
  6. Revisorssuppleant

Valberedningen kontrollerar om den nominerade är tillfrågad och medlem i klubben samt, om den nominerade har nominerats till fler än en post, vilken post den nominerade önskar kandidera till.

Nomineringar skickas till Mikael Berglöv via qola@msn.com. Valberedningen överlämnar ett ”traditionellt” förslag samt en lista över andra nominerade personer. Samtliga dessa är valbara vid årsmötet. I den bifogade arbetsordningen kan du läsa mer om hur valen fungerar.

Vänliga hälsningar

Styrelsen