Kallelse till SPHK Övre norras årsmöte 2020

Plats: Årrenjarka Fjällby
Anmälan av motioner och övriga ärenden skall skriftligt ha inkommit till styrelsen senast 28/2 februari. Skickas till sekreterare Boel Malmström e-post sekreterare.on@sphk.se
Gemensam knytbuffe med föreläsning efteråt.
Varmt välkommen!

Årsmötes handlingar finns på våran facebook sida, då jag har tekniska problem med att infoga dom här på hemsidan.