Domarändring gällande utställningen den18/7.

Vi har tyvärr fått ett återbud från Domare Anita Whitmarsh. Hon har inte längre möjlighet att komma och döma SPHK öns utställning den 18/7 pga personlig själ.

Så i stället kommer domare Kerstin Einarsson att döma utställningen.