Vi är den nya SPHK´s valberedning!

Hej och välkommen höst! För första gången har SPHK centrala haft sitt årsmöte digital, en ny erfarenhet för många av oss. Vi är den nya valberedningen och vi representerar de 4 rasklubbarna. Tillsammans har vi ett ganska stort nätverk men vi känner såklart inte alla, men tillsammans med er medlemmar

Fortsätt läsa

Inför utställningen 18/7, ny utställningsplats!

Ytterligare viktigt information ang utställningen. Pga tidigare lagt byggnationer på skolan vid utställningsplatsen kan vi inte ha utställningen där. Stället är inhägnat och grävts på för nya rör/ledningar, utställningen blir fortfarande i Böle, på en plats med än bättre skugga kring ringen. Mer info/karta i PM som är utskickat till

Fortsätt läsa

Kallelse till Svenska Polarhundklubbens årsmöte 2021

Samtliga medlemmar kallas härmed till Svenska Polarhundklubbens årsmöte den 16 juni 2021. Mötet genomförs på distans som ” digitalt förenklat årsmöte” och pågår under tre dagar. Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster. Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och  dokumenten ”instruktion för mötesdeltagare”

Fortsätt läsa

Vill du vara med i styrelsen!

Inför årsmötet efterlyser vi medlemmar som vill vara med i styrelsen, så är du intresserad av att vara med i ett härligt glatt gäng och hjälpa till med olika aktiviteter så kontakta vår valberedning … Eller om du har något tips på någon du tror skulle vilja vara med kan

Fortsätt läsa