Årsmöte SPHK övre norra 2021

Plats: Hedsvedjevägen 30, Boden (Fysiskt i Helen Söderström trädgård) UTOMHUS!
Möteshandlingar finns under arkiv – Protokoll här på hemsidan.
Anmälan av motioner och övriga ärenden skall skriftligt ha inkommit till styrelsen senast 6 maj. Skickas till sekreterare Boel Malmström e-post boelresor@hotmail.com

Viktigt: Vi behöver veta om du kommer senast den 14 maj, så vi vet om vi kan hålla restriktionerna gällande COVID-19. Skicka den till Helen Söderberg på mail ordforande.on(at)sphk.se eller ring 070-279 70 20.

Varmt välkommen!