Årsmöte 2022 – SPHK Övre Norra

Vad du kan förvänta dig

Kallelse till årsmöte!

SPHK Övre Norra inbjuder alla medlemmar till årsmöte söndagen den 10 april kl 18.00.

Mötet blir detta år digitalt så man kan vara med överallt där det finns internet uppkoppling.
Ni som ska delta på årsmötet, anmäl senast torsdag 7 april till: sphkovrenorra@hotmail.com så skickar vi ut länk till mötet.

Motioner ska inkommit till styrelsen senast fredag 1 april.
Motioner skickas till sekreterare: sekreterare.on@sphk.se