Verksamhetsplan

SPHK Nedre Norra Verksamhetsplan 2018/2019

Våra mål inom klubben är att följa de uppställda mål som finns i stadgarna samt:

  • Att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser som bland annat draghundar.
  • Att verka för att alla medlemmar känner sig välkomna i klubben.
  • Att fortsätta att utveckla slädhundsporten tillsammans med SDSF och SPHK.
  • Att öka medlemmarnas intresse för klubbens verksamhet.
  • Att jobba för en levande och aktiv klubbverksamhet för befintliga och tillkommande medlemmar och ungdomar.

Planerade Aktiviteter

  • Klubbmästerskap i Gafsele 14/1 -2018
  • Polarhundmästerskapen/Nordic Open i Sveg 2-4/2 -2018
  • WSA VM i Sveg 8-11/3 -2018
  • Officiella Utställning i Sollefteå 17/11 & 18/11 -2018

Utöver dessa planerade aktiviteter kommer ett antal mindre aktiviteter samt kurser att arrangeras.