Licens

Alla som tävlar med draghund, oavsett om det är en officiell eller inofficiell tävling och oavsett om det är på snö eller barmark, måste teckna en tävlingslicens.
Det är dock många som bara tränar draghundskörning som också väljer att skaffa licens.

Licensen innefattar en olycksfallsförsäkring. Det är en form av gruppförsäkring som tecknas hos Folksam. Den gäller under tävling och träning.

Nu gällande licens är för 2017-07-01 till 2018-06-30

Är du under 15 år behöver du inte teckna licens om du är medlem i SPHK. Det räcker att vara familjemedlem. Är du 15 år eller över måste du teckna en licens om du vill tävla.

Vill du veta mer om tävlingslicensen kan du läsa mer på Svenska draghundsportsförbundets (SDSF) hemsida under rubriken tävlingar i vänstermenyn. www.draghundsport.se
Där kan du också under rubriken medlemsidor se om du har en licens.

Så skaffar jag en licens

Betala in 250:- till SPHK Nedre Norra på bankgiro nr: 860-0371

Märk betalningen med ”Licens”, licenstagarens namn, personnummer, adress och mailadress.

Skicka sedan ett mail till Jan-Olog Högström på framakad@gmail.com där du också uppger licenstagarens namn, adress, tfn alternativt mobil, e-post, personnr och att du har betalt in avgiften.

När uppgifterna skickas in till SPHK Nedre Norra samtycker du till att vi får behandla personuppgifterna, givetvis enligt gällande lagstiftning.