Om Mälardalen

Svenska Polarhundklubben är den enda officiella rasklubben för de polara raserna Alaskan Malamute, Grönlandshund, Samojedhund och Siberian Husky. Svenska Polarhundklubben Mälardalen är en underklubb till den riksomfattande Svenska Polarhundklubben (SPHK) som i sin tur är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben.

Om Du som medlem i distriktet har några synpunkter eller önskemål som Du tycker att styrelsen ska ta upp kontakta någon av styrelserepresentanterna. Det finns alltid en punkt på dagordningen som har rubriken ”övriga frågor” och här kan många olika ämnesområden behandlas. Vilka som finns i styrelsen och hur Du når dem finns under kontakt.
Vi vill gärna att du bidrar till att göra vår hemsida aktuell och intressant!

Bidra med dina bilder och berättelser, från våra träffar eller från dina upplevelser från samvaron med dina hundar.
Sänd din bild med kort beskrivning till webbmaster så kanske den blir ” Månadsbild”, eller ett webbsida om dina äventyr.