Alla aktiviteter inom SPHK är inställda!

Alla SPHKs aktiviteter ställs in till och med 31 maj. Med anledning av SKKs beslut på grund av Covid-19 har styrelsen för SPHK beslutat att ställa in samtliga aktiviteter såsom utställningar, provtillfällen, tävlingar, andra sammankomster utomhus med fler än 8 deltagare och alla inomhusaktiviteter till och med den 31 maj

Fortsätt läsa

VIKTIG INFORMATION!

Du som är uppfödare eller planerar att bli uppfödare bör läsa nedanstående brev från Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén (UKK) inom SKK. Även du som planerar att köpa en valp bör läsa nedanstående för att veta vilka krav du bör ställa på uppfödaren. Planerar du att para din tik – läs det

Fortsätt läsa

Medlemsansvarig SPHK?

Skulle du vilja hjälpa SPHK som ny medlemsansvarig. SPHK är en specialklubb under SKK. Vi har idag drygt 1 200 medlemmar fördelat på 4 rasklubbar och 6 distrikt, varav västra distriktet är vilande. För att bli medlem i SPHK söker man sitt medlemskap via SKK online. De placerar in medlemmen/medlemmarna

Fortsätt läsa

Klubbaktiviteter

Den pågående coronapandemin påverkar oss alla i stort som i smått. Bl.a. påverkas hundaktiviteter och för att hålla er uppdaterade om vad som gäller rekommenderas att ni följer det som skrivs på sphk.se och skk.se.

Fortsätt läsa

Bilder till domarkonferens

SKK skall genomföra en domarkonferens för de polara raserna 2022. Annika Uppström har tagit på sig ansvaret för att samordna arbetet med att ta fram det material som skall användas under konferensen. För detta arbete behöver hon bilder och dessa vill hon ha senast den 1 augusti 2020. För ytterligare

Fortsätt läsa

Inställda evenemang!

Pga av den pågåpende copronaepedemin har Mälardalens årsmöte den 4 april 2020 har ställts in! Vi återkommer inom kort med ett nytt datum, hälsningar Styrelsen Mälardalen. 2. Utställningen i Ånnaboda den 21 maj har ställts in!    Under rådande omständigheter ställs utställningen i Ånnaboda den 21 maj in.     

Fortsätt läsa