Grafiskt program 2024

SPHK beslutat 2012 om ett grafiskt program för att visa en enhetlighet genom alla rasklubbar.

Läs Grafiskt program SPHK

Här finns rasklubbarnas loggor att ladda ner.