PM till utställning

 

PM

SPHK Gävle-Dalas utställning

 Orsa camping 8 april 2018

 

Tider                  Ring 1 startar kl. 10.00, ring 2 startar kl 09.00.

Domaren dömer ca. 20 hundar/timme, vilket kan vara ett riktmärke

för när Er hund ska bedömas. Var dock ute i god tid då det kan vara

köer samt hundar som inte kommer till start.

 

Bedömning       Bedömningen sker utomhus, så kläder efter väder rekomenderas.

 

Finaler               Finalerna startar så snart bedömningarna är klar.

Domare              RING 1 (kl 10.00)

Sonny Ström

                             Samojedhund                                5 hanar +  9 tikar

                             Alaskan malamute                       3 valpar + 12 hanar + 5 tikar     

                            

RING 2 (kl 09.00)

 Arild Berget

                             Siberian husky                               15 valpar + 13 hanar + 21 tikar

                             Grönlandshund                              5 hanar + 4 tikar

 

Sekretariat        Öppet kl. 08.00-10.00. Där får du din nummerlapp samt visar upp vaccinationsintyg

                               för alla hundar som skall in på utställningen. Ta med stamtavlan.

                               Försäljning av katalog 20kr.

                               Ni som meriterar på Koppången på lördagen kan hämta era nummerlappar där.

 

Krav på                Hund under 1 års ålder vid lägst 10 veckors ålder.

vaccination       Hund över 1 års ålder vid lägst 10 månaders ålder och inte vara utförd för mer

                                än 4 år sedan. Förstagångsvaccination ska vara gjord minst 14 dagar före

                               tävlingsdagen. Samt rekommenderas vaccination mot parvo och kennelhosta.

                               Valpar under 4 månader äger ej tillträde till utställningsområdet!!

 

Nummerlapp    Nummerlappen får du på plats, vilket/vilka nummer din/dina hundar har får du på mail

                                 i samband med detta PM, i annat fall kontakta anmalan.gd@sphk.se

 

Medlemskort    Medtag giltigt medlemskort i SPHK

 

Barn med          Barn med hund arrangeras. Barn med hund sker innan finalbedömningarna.

hund                    Anmälan och betalning görs på plats till sekretariatet på morgonen, kostnad 20 kr.

 

Väg-                      Till Orsa kommer du via E45:an och väl i Orsa är det bara att följa skyltningen mot

beskrivning       Orsa Camping.

 

Rosetter             De som inte önskar rosett får gärna byta den mot godis.

 

Frågor               På utställningsdagen besvaras frågor av Malin Sundin Grindal tfn 070-639 85 36

                             eller Ann Tigerstrand tfn 070-209 42 88.

 

    Varmt välkomna till Orsa!