PM DP60 + DP10

PM Koppångsmeriten

Plats: Koppången 3,5 mil norr om Orsa. Ligger direkt vid E45.

Meriteringsdomare: Gabriella Nordgren

Spåransvarig: Malin Sundin Grindal 070 63 98 536

Startområdesansvarig: Krister Mattson 072 72 59 401

 

OBS! Infarten till stugan syns dåligt söderifrån så har Ni bilar efter Er släpp förbi dessa eller kör in vid reservatets parkering 3km söder om stugan och släpp förbi trafiken. Vi vill inte ha några hastiga inbromsningar och ökade risker med köbildning på riksvägen. Infarten är ”andra kullen efter Blomtäktsparkeringen, precis där det börjar luta utför igen om man kommer söderifrån”. Kommer man norrifrån kommer man till E45 parkeringsfickan först. Den är 110 m före stugan.

 

  • Medtag TVÅ ifyllda meriteringsblanketter per ekipage.
  • OBS: Blanketterna MÅSTE vara dataskrivna
  • Medtag stamtavla och vaccineringsintyg.
  • Medtag stakeout / kätting. Finns inte plats att binda hundar vid bil/släp så enbart i skogen. Inga hundar inomhus.
  • Medtag eget vatten och mat. I stugan finns gasolkök.
  • Ni som ställer ut på söndagen kan få era nummerlappar redan på lördagen. Så ta med alla reg.bevis/vaccin.bevis.

OBS: Det är eventuellt inte samma startplats på fredag och lördag för DP60. Info kommer senast torsdag.

OBS: Starttider är preliminära då vi bestämmer starttider när vi ser väderprognosen. Hundarnas välmående är vårt fokus och april kan innebära varma dagar. Området är mycket populärt hos skidåkare så vid tio kan alla E45 parkeringar vara fulla om det är bra väder.

Vi har begränsat med parkering vid stugan på lördagen så vi kommer eventuellt få lov att ha någon lösning med omgångsparkering och/eller avlastning av hundar och utrustning och sedan får några parkera längre bort och bli hämtade. Alla med släp måste parkera på E45 parkering 110 m norr om stugan. (Den som kommer först dit parkerar så långt fram det bara går). Alternativa parkeringar är E45 norrgående 400m Norr om stugan eller Rosentorpsvägen 2 km norr om stugan. DP60 banan passerar på myren 100m innanför båda dessa parkeringar. Vi kan erbjuda transport med skoter och stor kälke om det behövs.

Mer beskrivning om parkering kommer senast torsdag när vi vet väder, antal ekipage och hur mycket snö det är på parkeringen och var vi startar.

 

 

 

 

DP 60

Fredag kväll.

Samling & start endera vid Blomtäktsparkeringen eller Koppångenstugan. Definitivt beslut tas på torsdag.

Sekretariat och invägning från kl 16.00

Förarmöte: 17.00

Öppen start mellan 17.45 – 18.30 Ni startar i den ordning Ni är klara och minst 2min mellanrum mellan spannen.

Tänk på att området är mycket populärt hos skidåkare så det kan vara många skidåkare, barnpulkor och hundar i spåret.

 

Lördag morgon.

Start vid Koppångenstugan. Kommer mer info om parkering när vi vet mer om väder och plats.

Preliminärt Öppen start från kl 6.00 (Starttider beror på aktuellt väder så tiderna är preliminära)

 Ni startar när Ni känner er redo och med minst 2min mellanrum. Tanken är att minimera stressen och att alla inte ska behöva parkera samtidigt. Kontrollera med startern att det är fritt att köra fram till start och få en starttid på nästa eller nästnästa hela minut.

 

DP 10 LÖRDAG

Start vid Koppångenstugan. Sekretariat ”öppet” från 5.30 och info och karta kommer finnas i stugan.

Öppen start från kl 8.00  (Starttider beror på aktuellt väder så tiderna är preliminära)

 OBS att det är begränsat med parkering så kör försiktigt och kör bara in om det finns plats, (parkera tajt). Alternativ parkering är på E45 110 m Norr om stugan och på E45 400m Norr om stugan.

 

Tänk på att det kan vara en hel del skidåkare i spåren och framförallt vid fäbodarna Flickeråsen (Där DP60) passerar och Blomtäkt där samtliga passerar. Tunturi är också populärt för skidåkare men där passerar bara DP10 och ligger dessutom inte i direkt anslutning till tävlingsbanan som fäbodarna gör.

 

VARMT VÄLKOMNA!

 

 

 

 

 

BANBESKRIVNING DP 10

Banan följer i stort sett Koppångens 12km bana. (Röda spårmärken). Dock så startar man ut på 6km banan (blå spårmärken) och sedan kommunleden (blåvit spårmärke) som svänger skarpt höger ner till E45:Blomtäksparkeringen och sedan ut till 12:km banan. Banan är märkt med tilläggskyltar ”DP 10” där det skiljer sig från ”DP60”. Där banan är lika som DP60 är det runda röda svängskyltar och blå skyltar som visar att du är på rätt väg. Är det ingen tilläggsskylt så betyder det att alla ska svänga där.

Efter 6km delar sig DP10 och DP60. (Det står en 6a på de blå skyltarna som visar att du kört 6km!) (100 m efter den delningen kommer DP60 banan in igen efter att ha kört 8km slingan runt Flickeråsen/Svartjärn.) DP 10 svänger rakt norrut mot Blomtäkts fäbod och då är det svagt uppför i tre kilometer… Följ den mest logiska banan, det är ledkryss överallt. DP60 svänger på tunturimyren ned höger utför Kristinaleden och DP10 går vänster/västerut. När Ni är framme vid Tunturi är Ni på banans högsta punkt och har kört 10 km! Håll höger i korset efter Tunturi och njut av 1,7km utförsbacke kvar till stugan!

 

BANBESKRIVNING DP60

Start vid Koppångenstugan:

Starten går nordost mot Tunturi (mot den normala färdriktningen). Uppför i 1,5km och sedan höger ut på myren och ner på Kommunleden. Ca 2km myrkörning utför ned till ”6an” där DP10 banan ansluter. Ni kör på den i ca 400m innan tävlingsbanan svänger skarpt höger (”6an” går rakt fram) och utförsbacke hela vägen ner till Blomtäktsparkeringen där banan går rakt över en oplogad väg och ut på ”12an”. (observera att banan ca400m efter högersvängen även passerar rakt över det normala hundspåret, så håll koll på de blå skyltarna!). Efter Blomtäksparkerings-passagen följer man ”12an” och efter (från start) ca8km kommer delningen där DP60 går höger och söderut mot Flickeråsen. (DP10 går vänster och norrut).

Nu följer ett par km utförskörning genom skogen ned till Flickeråsens fäbod. Vid fäboden är det två gula varningsskyltar. Den första vanar för dålig sikt runt ladan och den andra varnar för brant utförskörning. Här BÖR MAN hala in pulkan/polarisen och bromsa! Slädekipage BÖR bromsa med gummimattan och INTE piggbromsen. Kommer Ni flera ekipage samtidigt så stanna gärna och kör ner en i taget.

Efter denna fäbod är det lugn och fin körning på myr med lite seg motlut tillbaka upp till ”12an” där man ansluter spåret 100m efter där man gick av 8km tidigare.

Blomtäkts fäbod är populär och här kan det finnas fikande skidåkare och sällskapshundar. Alla ekipage fortsätter ”12an” rakt fram/norrut i ca2km. (OBS Ni ska INTE svänga höger där det står Ladoga). Ute på Tunturimyren går DP60 av åt HÖGER och nedför Kristinaleden. DP10 fortsätter vänster/västerut mot mål. (Ska Ni bryta är det här ni svänger… 2,5km till mål) . Kristinaleden är MYCKET BRANT UTFÖR så kör försiktigt. Det är ett flertal varningstrianglar. De varnar för lågt träd, öppet vatten vid sidan av spåret samt smal passage. Där det sitter en varningstriangel och en gul pil ska ni styra så långt till vänster Ni kan. Öppet vatten på höger sida.

Efter en kilometer med utförskörning kommer man in på Ladogaslingan som är märkt med gröna fasta skyltar samt de röda/blå som vanligt. Det är utför ytterligare en kilometer och lite knixigt. Jag har satt gula trianglar på två ställen till. En där det är lite skymd sikt och en skarp högerknix ner i bäcken. Efter bäcken (som är helt översnöad och fryst) följer spåret en mindre väg och sedan Ladogavägen i ca 1km. Det kan vara MYCKET skoterspår här på vägen så var beredd när den röda sväng vänsterskylten kommer!! Det sitter två röda för säkerhets skull. (Vår hundled har även vanliga ledkryss överallt). Kör av vägen och ut på myren. Leden går upp på Ladogamyren och det är flack och öppen terräng som går nordväst i ett par km. Banan svänger lite plötsligt kraftigt vänster och där satte jag en röd skylt för säkerhets skull (ifall det är skoterspår eller skidspår åt höger mot Rosentorpsvägen/parkering). Följ som tidigare ledkryssen! Riktningen går där från NV till S. Därifrån är det ca 3km till mål! Svagt uppför i myrterräng.

Ladogaleden är märkt med gröna skyltar borrade i ledkryssens stolpar så ser Ni sådana vet ni att Ni är på rätt väg och har mindre än en mil kvar!

 

Start från Blomtäktsparkeringen (evt fredag kväll)

Start vid den oplogade vägen som nämns ovan. Kör ut på ”12an” och sedan höger mot Flickeråsen. Samma bana som ovan.

(…)

200 meter innan Koppångenstugan går Ladogaspåret ihop med leden som kommer från Tunturi ”6an” och ”12an”. Där går spåret skarpt vänster (kommer isåfall nätas!) och upp mot normal färdriktning mot Tunturi. Sedan samma bana som ovan beskrivs från start. Mål vid den oplogade Blomtäktsvägen.

 

Är det olika bana fredag/lördag har vi spårvakt vid Blomtäktsvägen så inte hundarna svänger ned mot E45.

Om det är grymt fint väder har vi antagligen en ledvakt vid Blomtäktsvägen eftersom det då är massor med skidåkare som utgår därifrån på lördag morgon.