Koppångsmeriten 28-29 mars 2020

Meritering för Siberian husky. I enlighet med raslubben och SKK rekommendationer kommer
meriteringstillfället att genomföras men med några restriktioner.

OBS OBS OBS läs https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/ för senaste nytt om Corona. Meriteringsträffen kan ställas in med kort varsel
beroende på vad som sker och vilka rekommendationer som kommer. Vi öppnar för efteranmälan till
18/3 i befintliga klasser (4spann och 6spann) men har ett maxtak på 20 anmälda. Sekretariat och
förarmöte kommer vara utomhus och vi uppmanar alla att hålla avstånd både mellan hundar och
människor.

Efteranmälan/avanmälan/info till malin_sundin@hotmail.com 070-63 98 536

Meriteringsdomare: Gabriella Norgren

Vägbeskrivning: Koppången 3,5 mil norr om Orsa.
Söderifrån: E45 norrut mot Sveg. 2km efter naturreservatets parkering precis där kullen lutar utför
igen så ligger stugan på höger sida. Det är dålig sikt så kör släpp förbi eventuell trafikkö bakom Er i
god tid. (exempelvis genom att svänga in på reservatets parkering 2km före och släppa förbi trafiken)
Detta gäller särskilt om ni råkar få lastbilar eller bussar bakom Er!!! Tänk på trafiksäkerheten! Undvik
snabba inbromsningar. Står en röd ”svängskylt” i diket.
Missar Ni infarten åk norrut till Rosentorpsvägen och sväng höger och in 200 m och vänd på parkeringen där. Se
sedan nedan.
Norrifrån: E45 söderut mot Orsa/Mora. 2km efter avfarten mot Rosentorp (där det också finns en
parkering för reservatet) kommer först en P-ficka på vänster sida (plus väglagskameran) och sedan en
P-ficka på höger sida 110 meter före stugan som ligger på Östra sidan vägen. Ekipage med släp kan
med fördel stanna till här först och sedan i lugn och ro kontrollera att det är ok att köra in och
parkera vid stugan. Samma gäller förstås om Ni har tung trafik eller bilar bakom Er.
Parkering
Parkeringen byggdes ut och dubblades i storlek hösten 2019 men är fortsatt tajt så viss restriktion för
stora släpvagnar som kan få stå på allmän parkering 110-400 meter bort och att de som kommer
först hamnar längst in och således åker sist. Finns gott om plats för stakeout i skogen men inte för att
ha hundar på parkeringen. Samåk gärna. Mejla gärna info om vilken biltyp/ekipage ni har och vilka
som samåker.

OBS: Vi håller öppet för att köra tidig morgon / sen eftermiddag beroende på temperatur och hundarnas
välbefinnande. Mer info kommer när väderprognoser finns. Timmesfärskt väder finns på trafikverkets
väglagskamera från Koppången. Aktuell spårrapport finns på SPHK Gävle dala facebook sida. Alla starter
kommer ha 2min mellanrum och ordningen lottas.
Inga hundar får under några som helst omständigheter vara lösa i området dels pga naturreservat
men framförallt pga trafikfaran!!!

OBS: Eftersom Koppången är ett mycket populärt friluftsområde så kan det finnas skidåkare och eventuellt
hundar efter spåren och framförallt vid Blomtäkts fäbod. Särskilt vid bra väder och skare.

OBS: Ställs någon klass eller hela tävlingen in återbetalas hela anmälningsavgiften.

Avgift 550 SEK som betalas till SPHK Gävle Dalas plusgiro 93 24 27 -8 senast 26 mars.

VÄLKOMNA