Förslag websidor

Här listas de förslag som kommit in till webmaster@sphk.se om förändringar på websidorna.

Nya förslag

Här ligger förslagen tills vi tagit beslut om de ska genomföras eller inte.

Datum Förslag
2018-09-11 Test
2018-09-11 Test

Förslag att genomföra

Tabellen är i prioritetsordning.

Datum Status Förslag
2018-08-29 Klart Sökfunktion
2018-09-11 Pågår Test
2018-09-11 Ej påbörjad Test

Förslag som nekas

Datum Förslag Svar
2018-09-11 Test Test svar
2018-09-11 Test Test svar