Webmaster informerar

Spam, skräpmail, nätfiske raderingar etc Det florerar skräpmail bland oss! Vi uppmanar er att byta lösenord på mail! Olika lösenord till olika tjänster.   – INTE trycka på några länkar. – INTE vidarebefodra. – INTE svara på okända avsändare. – INTE uppge bankkontonummer. – INTE betala något som verkar skumt.

Fortsätt läsa

Polardistans framtid

Polardistans framtid  Som många andra ideella organisationer är även Polardistans drabbat av funktionärsbrist. Tidigare fanns en fullsatt organisation som arbetade året runt med planeringen, genomförandet och efterarbetet av tävlingen. De senare åren har samma arbete, trots att tävlingen har växt till ett stort internationellt evenemang utförts av några få personer. Det är

Fortsätt läsa

Var med och påverka SKK

Ta chansen att påverka Svenska Kennelklubbens framtid I nästa fas i vårt visionsarbete om var SKK ska vara år 2030 behöver vi din hjälp! I höst åker vi ut på turné för att höra vad ni medlemmar tycker och tänker – Anmäl ditt intresse att delta redan nu! Spana in

Fortsätt läsa

Information från SPHKs extra årsmöte

Vid ordinarie årsmöte bifölls förslaget till nya stadgar inklusive tilläggsyrkanden. Eftersom förslaget inte bifölls med trefjärdedelars majoritet måste ett extra årsmöte hållas. Den 27 juni 2022 höll SPHK ett extra årsmöte via ZOOM för att besluta om nya stadgar inklusive tilläggsyrkanden. Följande tilläggsyrkanden ingår i förslaget Alla medlemmar ska ha

Fortsätt läsa

Förtydligande inför extra årsmöte

Förtydligande inför extra årsmöte             Förklarande bild över organisationen här  En specialklubb med endast en ras dvs specialklubben tillika är rasklubb, ska ha årsmöte enligt de nya typstadgarna säger SKK. En specialklubb med flera rasklubbar ska ha fullmäktigemöte med delegater säger SKK.  SPHK kan inte välja säger SKK,

Fortsätt läsa

Extra årsmöte SPHK 27 juni 2022 kl 19:00

 Dagordning, handlingar samt länk till stadgar Dagordning  1. Justering av röstlängd 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av justeringsmän som tillsamman med mötesordföranden ska justera protokollet 5. Val av rösträknare 6. Beslut om eventuell närvaro och yttranderätt 7. Fråga om medlemmarna

Fortsätt läsa