Dokument

Dokument och övriga handlingar presenteras som ett träd där var gren är en gruppering av samhörande filer.
En gren utan + tecken har inga filer kopplade till sig.
Dokument och handlingar är knutna till Västra, det sökta kan finnas i annat distrikt, centralt eller rasklubb.
Filerna är normalt i PDF format.
Visningsprogram för PDF filer är Adobe Reader.