SPHK distrikt Västra är lagt vilade tills vidare

På dagens årsmöte beslutades att SPHK distrikt Västra är lagt vilade tills vidare.

SPHK centralt kommer handlägga distriktet tills det tas upp igen, inom ett tidsspann av fem år. Om inget intresse finns av klubben inom denna tid kommer klubben läggas ner för gott.

Årsmöteshandlingar kommer läggas ut när de är justerade och klara.