Viktig information inför årsmöte SPHK Västra

Viktig information inför årsmöte SPHK västra

Pga bristande intresse av medlemmarna så föreslår styrelsen att distrikt västra läggas vilande tills vidare och sphk centralt tar över det praktiska.

Trots stora ansträngningar får vi inte ihop tillräckligt med styrelseledamöter för att driva föreningen vidare som det ser ut nu.

Kontakta sekreteraren Sofia Svalling för mer info. Dagordning och årsmöteshandlingar kommer inom kort.