Västra distriktet kallar till årsmöte söndagen den 1 april 2018 på Hjärtumsgården i Hjärtum (Lilla Edet)

Västra distriktet kallar till årsmöte söndagen den 1 april 2018 på Hjärtumsgården i Hjärtum (Lilla Edet)

Klockan 10:00

Möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga i PDF-format på vår hemsida.

För miljöns skull ber vi er själva skriva ut eller spara dem på medhavd telefon, läsplatta eller dator etc.

Anmälan av motioner och övriga ärenden skall skriftligt ha inkommit till styrelsen senast 2 veckor före ordinarie årsmöte hålls. De skall skickas till vår sekreterare:
Sofia Svalling
Slåttergatan 24 66734 Forshaga
svartisens@hotmail.com

Välkomna!!