Västra distriktet kallar till årsmöte söndagen den 2 april 2017 på Hjärtumsgården i Hjärtum (Lilla Edet)

Västra distriktet kallar till årsmöte söndagen den 2 april 2017 på Hjärtumsgården i Hjärtum (Lilla Edet)

Mötet börjar klockan 12.00 Vi bjuder på fika. Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan. Motioner, skriftliga och undertecknade av motionären ska vara styrelsens sekreterare Emelie Brandt tillhanda senast 21 mars 2017.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA