Tidningen

I medlemskapet ingår tidningen POLARHUNDEN 5 nr/år

Redaktör: Mia Karacs,
Heden 1
777 94  Söderbärke
0240-653388, 072-398 65 34
e-post: polarhunden@gmail.com


Manusstopp och utgivningsdagar 2017
Nummer 1: Manusstopp 20 jan. Utkommer v. 10
Nummer 2: Manusstopp 17 mars Utkommer v. 18
Nummer 3: Manusstopp 19 maj Utkommer v. 27
Nummer 4: Manusstopp 18 aug. Utkommer v. 40
Nummer 5: Manusstopp 3 nov. Utkommer v. 51

Jag är nu hårdare vad gäller material som inkommit för sent. Det gör jag både för 
alla våra medlemmars skull (för att de ska ha tidningen i tid) och för min egen skull, då jag också har familj, jobb och ett gäng hundar så kan jag inte låsa upp min fritid med material som kommer in för sent. Hoppas ni alla har förståelse för detta och respekterar manusstoppen.

Innehåll i Polarhunden
Polarhunden är en medlemstidning och ska i första hand innehålla artiklar som är av allmänt intresse för att utveckla våra fyra polara raser eller ge ett historiskt perspektiv på dem. SPHKs medlemmar ska genom tidningen få redovisning av genomförda aktiviteter i våra distrikt och rasklubbar samt information om kommande arrangemang. Tidningen kan också innehålla insändare, annonser och berättelser från våra medlemmar.

Innehållet i tidningen får inte strida mot någon lag. Allt tryckt material har ett upphovsrättsligt skydd. Därför krävs det alltid ett tillstånd från en författare innan jag kan publicerar en redan utgiven artikel.

Insändare
Endast insändare från medlemmar i SPHK tas in i Polarhunden. En insändare och eventuellt svar på den får vara högst en sida (2500 tecken). Införda insändare och svar får inte strida mot SPHKs etiska program. Om en insändare innehåller frågor eller kritik mot en rasklubb, ett distrikt eller huvudstyrelsen och dess funktionärer ges berört organ/funktion alltid möjlighet att kommentera insändaren i samma nummer. Om det inte finns särskilda skäl tas inte fortsatt meningsutbyte i frågan in i Polarhunden.

Medlemsannonser
Medlemmar har möjlighet att annonsera gratis. När Ni skickar in medlemsannonser till Polarhunden, ange vilken ras annonsen gäller och inte bara kennelnamn. Medlemsannonserna får vara max 500 tecken.

Inbjudningar till arrangemang
Distrikt, rasklubbar och huvudföreningen får annonsera sina arrangemang utan kostnad. Våra nordiska systerklubbar kan få annonsera sina arrangemang utan kostnad om vi erhåller samma utrymme i deras medlemstidningar utan kostnad. För övriga arrangörer gäller ordinarie annonspriser, se tidningen.

Bilder till Polarhunden
Jag får många bilder till tidningen som INTE håller en tryckkvalitet. Bilderna SKALL hålla en kvalitet på 300 dpi om de ska ha en chans att komma med i tidningen. 
De flesta digitalkameror gör bilderna i 72 dpi men tillräckligt stora i cm för att hålla måttet när jag ändrar bilden till 300 dpi. Därför ber jag er att inte förminska bilderna själva.

/Mia
Redaktör för Polarhunden