Nässjö Arctic Race

Pga klimatförändringarna så tvingas vi inse att det inte kommer att vara genomförbart med en snötävling i södra Sverige! Det är djupt beklagligt men inget som vi kan göra något åt, så därför kommer denna tävling att ligga vilande tills väderförhållandena är bättre lämpade för en snötävling!