Ungdomssatsning 2017-2020

I ett försök att hjälpa ungdomar ut på tävlingsbanorna har styrelsen i SPHK Södra 2017-05-16 valt att följa SPHK Gävle-Dalas initiativ och beslutat följande:

”SPHK Södra betalar anmälningsavgiften för de barn och ungdomar upp tom 18 års ålder som bor i vårt område, innehar licens i SPHK Södra och som tävlar på officiella dragtävlingar med renrasiga polarhundar.

(Släde sprint & medeldistans, nordiskt och barmark). Som officiellt arrangemang räknas tävlingar i Sverige listade på draghundsport.se

Efter säsong sammanställs de tävlingar medlemmen deltagit på och ersättning söks hos kassören i SPHK Södra. ”

Vi väljer också som SPHK Gävle -Dala att göra detta på prov i tre år för att sedan göra en utvärdering. Detta gäller licensperioden 1/7 2017- 30/6 2020.

Styrelsen SPHK Södra/
Ordförande

Ankie Laúrsen