Tävlingslicens

Varför tävlingslicens?
Jo, alla som tävlar med draghund, oavsett om det är en officiell eller inofficiell tävling och oavsett om det är på snö eller barmark, måste ha licens. Det är dock många som bara tränar draghundskörning som också väljer att skaffa licens. Licensen innefattar en försäkring, villkor och mer information hittar du hos Folksam.

Vad ska man tänka på?
Jo, bland annat följande: Licensen gäller från 1 juli till 30 juni, säsongsvis. Detta innebär att den licens som löses nu 2020 gäller tom 2021-06-30. När du tecknar licens får du ingen handling i handen utan du ser din giltiga licens på Draghundsportförbundet (SDFS) hemsida. Endast de som är medlemmar i en förening som är ansluten till SDSF kan teckna licens. Är du under 15 år behöver du inte teckna licens om du är medlem i SPHK “distrikt” (det räcker att vara familjemedlem). Är du däremot över 15 år så måste du skaffa en egen tävlingslicens.

Hur skaffar du licens?
Du betalar in 250:- till SPHK Södra på bankgiro nr: 865-3883. Betalar du in flera licenser samtidigt så ange hur många det gäller.  När du betalat in licensavgiften skickar du ett mail till SPHK Södras kassör på adress kassor.s@sphk.se , i mailet skriver du betalningsdag, namn, adress, telefonnummer samt personnummer och om du har grönt kort eller ej på de personer som du betalt in licensavgift för. När kassören fått in betalningen och uppgifter så kommer uppgifterna att vidarebefordras till SDSF så att du/ni blir registrerade hos SDSF som licensinnehavare. När uppgifterna skickas in till SPHK Södra, samtycker du till att vi får behandla personuppgifterna.

Licensen är inte bara ett måste för att få tävla på officiella tävlingar i draghund, undantagna SBK-förare på SBK-arrangemang, utan gäller även som försäkring vid träning m.m. Det inträffar några fall varje säsong, i regel under träning, att förare skadar sig på något sätt. Därför behöver man inte vänta till dagen före man ska köra sin första tävling med att lösa licens.