Styrelsen

Styrelse verksamhetsår 2019 – 2020

Ordförande

Ankie Laùrsen
0708-55 89 12
ordforande.s@sphk.se

Vice Ordförande

Gerda Nihlén Pettersson
072-44 92 374

Sekreterare
Denna post delas tillfälligt av Ankie Laúrsen och Gerda Nihlén Petterson
sekreterare.s@sphk.se

Kassör

Denna post är tillfälligt tilldelad:
Gerda Nihlén Petterson
072-44 92 374
kassor.s@sphk.se

Ledamot

Sofie Blomberg Rydberg
sofies_knott@hotmail.com

Ledamot

Suppleant

Richard Pettersson
072-733 61 10
rille_12@hotmail.com

Suppleant

Nikola Damjanov
wolfvenshunderi@gmail.com

 

Revisor

Mari Karlsson
Anneli Jönsson

Revisor Suppleant

Kenneth Svensson
Eva lindberg

Valberedning

Sammankallande Christina Bjerstedt-Ohlsson christina@swedsams.se
Catrin Paulsson