Stänga SPHK södra gruppsidan på FB

Styrelsen har beslutat att stänga ner gruppsidan med namn SPHK Södra 2017-06-30.

Dels för att underlätta för styrelsen att ha koll på förfrågningar från medlemmar men även för att underlätta sökandet av information från SPHK Södra. Vi kommer i fortsättningen endast att sprida information via hemsidan sphksodra.se och på denna gillasida SPHK Södra på Facebook.

Styrelsen SPHK Södra

Ankie Laúrsen

Ordförande