Protokoll

Då SKK har en ny praxis för medlemsklubbars publicering av protokoll på hemsidan, så kommer styrelsen att följa den och inte publicera protokollen på hemsidan. De medlemmar som önskar ta del av protokoll är välkomna att kontakta styrelsen.