Om

Södra är ett av 6 distrikt ingående i Svenska Polarhundklubben (SPHK), en specialklubb i Svenska Kennelklubben (SKK). Svenska Polarhundklubben är den enda officiella rasklubben för de polara raserna Alaskan Malamute, Grönlandshund, Samojedhund och Siberian Husky. Samlingsnamnet för dessa raser är polarhundar. De fyra raserna tillhör grupp 5, Spetsar & Raser av Urhundstyp. SKK är Sveriges officiella riksorganisation för renrasiga hundar, bildad år 1889.

Södra distriktet omfattas av Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Öland, Gotland, Östergötland och Södermanlands län. Medlemmar i SPHK boende i området är också medlemmar i SPHK Södra.

Det är distriktet som ska erbjuda medlemmarna aktiviteter som passar polarhundar, samt stimulera till prestigelöst ägande, allt i syfte att öka kunskapen om polarhundrasernas egenskaper och särart.

Man måste inte vara ägare av en polarhund för att vara medlem. Alla är välkomna i gemenskapen, hundägare eller inte, det spelar ingen roll. Den som bidrar med ett medlemskap hjälper också till att ge dessa unika hundraser framtida förutsättningar att finnas i Sverige. Distriktets verksamhet ska bedrivas inom det ramverk som SPHK:s stadgar utgör.

I verksamheten ingår aktiviteter som hjälper uppfödare och ägare att bedöma polarhundarnas rasspecifika karaktärsdrag i förhållande till ursprungsegenskaperna.
Exempel på aktiviteter kan vara hundutställningar, dragprov och draghundstävlingar. Träningsträffar, föredrag, bildvisningar m.m. är också exempel på aktiviteter som förekommer ibland.

Som medlem i distriktet är du varmt välkommen att höra av dig med synpunkter eller önskemål som Du tycker att styrelsen ska ta upp. Du kontaktar bara någon av styrelserepresentanterna. Du hittar namn och kontaktuppgifter under fliken ”kontakt”. Det finns alltid en punkt på dagordningen som har rubriken ”övriga frågor” och här kan många olika ämnesområden behandlas. Vi vill gärna att du bidrar till att göra vår hemsida aktuell och intressant!

Bidra med dina bilder och berättelser, från våra träffar eller från dina upplevelser från samvaron med dina hundar.
Sänd din bild med kort beskrivning till webbmaster så kanske den blir ” Månadsbild”, eller ett webbsida om dina äventyr.