Förtroendevalda

Styrelse verksamhetsår 2018 – 2019

Ordförande
Ankie Laùrsen
0708-55 89 12
ordforande.s@sphk.se

Vice Ordförande / Sekreterare
Gerda Nihlén Pettersson
072-394 41 20
sekreterare.s@sphk.se

Kassör
Cecilia Almén
0763-45 69 30
kassor.s@sphk.se

Ledamot
Sofie Blomberg Rydberg
sofies_knott@hotmail.com

Ledamot
Isabell Karlsson Rydell
IsabellRydell@hotmail.com

Suppleant
Niklas Strumbecker
076-878 69 33
niklas.strumbecker@gmail.com

Suppleant
Richard Pettersson
072-733 61 10
rille_12@hotmail.com

Revisor
Mari Karlsson
Anneli Jönsson

Revisor Suppleant
Kenneth Svensson
Eva lindberg

Utställningskommitté
Sammankallande Cecilia Almén 0763-45 69 30
Marita Pettersson
Catrin Paulsson

Tävlingskommitté
Sammankallande Niklas Strumbecker 0768-78 69 33 niklas.strumbecker@gmail.com
Sverker Björk
Andreas Frisk

Aktivitetskommitté
Sammankallande Birgitta Jöneros birgitta.joneros@gmail.com
Cecilia Almén

Ungdomsansvarig
Niklas Strumbecker
0768-78 69 33
niklas.strumbecker@gmail.com

Materialansvarig
Kommittéerna ansvarar för de material som tillhör respektive kommitté

Valberedning
Sammankallande Christina Bjerstedt-Ohlsson christina@swedsams.se
Catrin Paulsson