Förtroendevalda

Styrelse verksamhetsår 2017

Ordförande
Ankie Laùrsen
0708-55 89 12
ordforande.s@sphk.se

Vice Ordförande
Isabell Karlsson Rydell
isabellrydell@hotmail.com

Sekreterare
Gerda Nihlén Pettersson
sekreterare.s@sphk.se

Kassör
Cecilia Almén
kassor.s@sphk.se
0763-45 69 30

Ledamot
Niklas Strumbecker
0768-78 69 33
niklas.strumbecker@gmail.com

Ledamot
Birgitta Jöneros
birgitta.joneros@gmail.com

Suppleant
Sofie Blomberg Rydberg
sofies_knott@hotmail.com

Revisor
Mari Karlsson
Anneli Jönsson

Revisor Suppleant
Kenneth Svensson
Eva lindberg

Utställningskommitté
Sammankallande Cecilia Almén 0763-45 69 30
Marita Pettersson
Catrin Paulsson

Tävlingskommitté
Sammankallande Niklas Strumbecker 0768-78 69 33 niklas.strumbecker@gmail.com
Sverker Björk
Andreas Frisk

Aktivitetskommitté
Sammankallande Birgitta Jöneros birgitta.joneros@gmail.com
Cecilia Almén

Ungdomsansvarig
Niklas Strumbecker
0768-78 69 33
niklas.strumbecker@gmail.com

Materialansvarig
Kommittéerna ansvarar för de material som tillhör respektive kommitté

Valberedning
Sammankallande Christina Bjerstedt-Ohlsson christina@swedsams.se
Catrin Paulsson